Loading... Please wait...

5 เรื่องเล่าสุดประทับใจ ของพ่อหลวง ร. 9 กับความรักในครอบครัว

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นดั่งพ่อของประชาชนชาวไทย เพราะพระองค์ทรงงานหนัก เสียสละ ทุ่มเทเพื่อพสกนิกรไทยให้อยู่ดีกินดี และมิเคยละเลยบทบาทสำคัญในฐานะพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์อีกด้วย มาฟังเรื่องทรงเล่าพระราชทานสุดประทับใจในพระราชโอรสและพระราชธิดากันนะคะ

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

king1.jpg

 

“...ท่านทำงานหนักมาก ทรงเสียสละมาก เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ ท่านไม่เคยคิดถึงความสุขของตัวเอง ท่านไม่เสด็จฯ ออกนอกประเทศนานแล้วเพราะทรงห่วงประเทศมาก ท่านจะทรงคิดถึงแต่ประชาชนของท่าน และจะทรงสอนลูกๆ เสมอว่า ให้นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง ก่อนจะไปสอนคนอื่นได้ เราต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ... ปกติจะไม่ได้สอนกันตรงๆ แต่จะทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้ลูกๆ ได้เรียนรู้จากการตามเสด็จ...”

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

king2.jpg

 

“...ข้าพเจ้า ก็เป็นข้าพระบาทคนหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวฯ มีหน้าที่ต้องเคารพบูชาพระองค์เช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสุดจะพรรณนา ก็ตอบได้แต่เพียงเท่านี้...”

            เป็นพระราชดำรัสที่สั้นๆ แต่ชัดเจนมากพอที่จะสัมผัสถึงเบื้องลึกในพระราชหฤทัยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

king3.jpg

“...ทูลกระหม่อมพ่อจะพระราชทานคำแนะนำในทุกด้านที่ไปทูลถาม เพราะทรงทราบทุกเรื่อง นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนในการค้นคว้าหาความรู้แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ทรงสนับสนุนให้ใช้ความคิดในทุกด้าน

          ...ไม่เคยทรงเบื่อที่จะฟังการออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ จะทรงช่วยวิจารณ์ความคิดนั้นๆ และพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมด้วย

          ...ทูลกระหม่อมพ่อจะทรงใช้ในงานจิปาถะต่างๆ ไม่ได้มีหน้าที่แน่นอน นอกจากได้สนองพระเดชพระคุณในการคอยดูแลสอดส่องทุกข์สุข และให้กำลังใจประชาชน คอยดูแลในด้านงานอาชีพ

          ...สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรด คือ การกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรม ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อประชาชนไทย

          ...เวลาที่ทรงพระสำราญ คือ เวลาที่เสด็จฯ ออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่างๆ

          อีกประการหนึ่งคือ การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใจต่อท่านและประชาชนด้วยกัน ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ท่านได้ โดยการช่วยตัวเอง ช่วยเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ มีความรักความสามัคคีกัน ทำตนเป็นพลเมืองได้ เห็นแก่บ้านเมือง...”

          และยังทรงเล่าไว้ในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยว่า เมื่อทรงพระเยาว์ ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติตามตารางเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางไว้โดยเคร่งครัด เช่น

“...เช้าต้องดูหนังสือ กินข้าวแล้วเดินไปโรงเรียน ตอนบ่ายกลับมาขึ้นเฝ้าฯ ให้ท่านเห็นหน้าเห็นตา บ่ายสองสามโมง ออกอากาศ (เดินเล่น) ห้าโมงขึ้นมากินข้าวเย็น ทุ่มหนึ่งก็เข้านอน...”

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

king4.jpg

“...ในฐานะที่ทรงเป็นสายพระโลหิตแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งทรงถือว่ามีหน้าที่ผูกพันกับประชาชนยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ของชาติใด แม้จะอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ก็ทรงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อบ้านเมือง ในขณะที่พระสหายอื่นๆ มีหน้าที่เรียนเพียงอย่างเดียว...”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเล่าถึงทูลกระหม่อมพ่อว่า

“...ปกติแล้ว ทูลกระหม่อมพ่อทรงให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคเสียส่วนใหญ่ งานของพระองค์ท่านกับงานของฉันนั้นก็โยงกันบ้าง ไม่โยงกันบ้างอย่างกรณีฝนหลวง ท่านก็ทรงมีรับสั่งถามมาว่า ใช้สารเคมีอย่างนี้แล้วดีหรือยัง หรือสารเคมีอย่างนี้ ถ้าจะหามากๆ หาได้ที่ไหน...”

 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาking5.jpg

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพ่อของแผ่นดินแล้ว ยังเป็น “ทูลกระหม่อมปู่” ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่สร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส ซึ่งได้ประทานพระราชดำรัสเปิดงานในการประชุม “กำลังใจฯ 1 ทศวรรษ สู่นวัตสังคมไทย” โดยมีตอนหนึ่งความว่า

“...ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขัง...”

 

ข้อมูล :  Tnews.co.th

           Tnews.teenee.com

รูปภาพ : http://welovethaiking.com/

 

 

     
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้