Loading... Please wait...

Privacy Policy

privacypolicy.png

      ร้านดอกไม้ผลไม้ FruitNFlora™ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงผู้ใช้งานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ www.fruitnflora.com ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้บางส่วน ดังนั้น ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการรับรู้ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

      นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยทางเรามีสิทธิ์ทำการได้ตลอดเวลา และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด

เราเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

      ก่อนอื่น FruitNFlora™ ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ หรือทางเราได้รับจากการประมวลผลของเว็บไซต์  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้าเท่านั้น

      เราเห็นความสำคัญถึงความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลที่จะสามารถระบุถึงตัวผู้ใช้งานได้ เราขอยืนยันว่า บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

      เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อของลูกค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการบริการลูกค้าในครั้งต่อๆ ไป FruitNFlora™ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, อีเมล, ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี และอาจมีข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการบริการ

      หากเกิดการจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตามที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด และบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

      เว็บไซต์ www.fruitnflora.com จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นผ่าน หรือบราวเซอร์ ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลอาจจะได้แก่ หน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานบน fruitnflora.com, เว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้า, วันที่ เวลา และระยะเวลาที่เข้าชม, ข้อมูลที่ค้นหา  และประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน  เป็นต้น  การเก็บบันทึกนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งสินค้าและบริการของเรา

การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

      การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อธิบายได้พอสังเขป ดังนี้

     1. เพื่อการจัดส่งสินค้า

      ในส่วนนี้ทางเราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แก่ผู้รับผิดชอบขนส่งสินค้า

     2. เพื่อการติดต่อกับลูกค้า

      ทางเราต้องจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลของลูกค้า เพื่อติดต่อในกรณีต่างๆ เช่น แจ้งสถานะการส่งสินค้า หรืออาจมีการสอบถามด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ เป็นต้น

     3. เพื่อการบริการในอนาคต

      การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะเป็นประโยชน์ต่อการสั่งซื้อได้อย่างสะดวกในอนาคต และทางเราก็จะสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

      ทางร้านขอรับประกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับร้าน หรือไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้า

      ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น ทางเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น หรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น

      - เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวน

      - เปิดเผยตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล

      - เปิดเผยตามการร้องขอจากองค์การผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายให้อำนาจไว้

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

      ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โดยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.fruitnflora.com แล้วเข้าสู่ระบบ (LOGIN/REGISTER) จากนั้นเข้าไปในหน้า My Profile ตามด้วย Edit แล้วแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

การโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น

      หลังจากได้ใช้งานเว็บไซต์ fruitnflora.com ผู้ใช้งานอาจจะเห็นโฆษณาของ FruitNFlora™ บนพื้นที่โฆษณาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้งานหลังจากนั้น ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกถึงความไม่เป็นส่วนตัว ถูกรุกล้ำ หรือถูกเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราขอชี้แจงว่า เราใช้บริการโฆษณาติดตามกับ Google AdWords Remarketing ซึ่งการทำงานของ Google คือจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ของผู้ใช้เมื่อได้มีการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อประมวลผลการโฆษณาในเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะเข้าชมต่อไป แต่หมายเลขบราวเซอร์ไม่สามารถระบุตัวบุคคล และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ จึงมั่นใจได้ว่าระบบการโฆษณานี้จะไม่รุกล้ำข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่าน

      กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลือกรับโฆษณา สามารถคลิกไปที่ Google Ad Preferences page และหากไม่ประสงค์ที่จะรับโฆษณา ก็สามารถเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settingsได้

ลิขสิทธิ์

      เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ www.fruitnflora.com แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ข้อความ เสียง กราฟฟิก ไปจนถึง ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ติดต่อเรา

      เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ไปจนถึงคำร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา ติดต่อเราได้ที่ contact@fruitnflora.com

     
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้