Loading... Please wait...

การชดเชยสินค้า

ทางร้าน Fruit N Flora พร้อมและยินดีที่จะรับผิดชอบในการรับเปลี่ยนสินค้าหรือชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 
1. ในกรณีดอกไม้สดที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นแห้ง เหี่ยว หรือช้ำ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งสินค้านั้นทราบโดยทันที เพื่อให้ผู้จัดส่งนำดอกไม้กลับมาแก้ไข หรือเปลี่ยนดอกไม้ให้ใหม่
2. หากผู้จัดส่งทำการจัดส่งสินค้าผิดพลาดหรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทางร้านยินดีชดเชยให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
3. หากกระเช้าผลไม้ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นมีปัญหาเรื่องผลไม้เน่าเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งหรือทางร้านได้ทราบภายในวันที่จัดส่ง ทางร้านยินดีรับผิดชอบด้วยการจัดส่งกระเช้าผลไม้ใบใหม่ให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง 
 
ร้าน Fruitnflora ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามความเหมาะสมนะคะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่  เบอร์โทร
     
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้