Loading... Please wait...

การชดเชยสินค้า

ร้าน Fruit N Flora พร้อมและยินดีรับผิดชอบในการรับเปลี่ยนหรือชดเชยสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีดอกไม้สดที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อนั้นแห้ง เหี่ยว หรือช้ำ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งสินค้านั้นทราบทันที เพื่อให้ผู้จัดส่งนำดอกไม้กลับมาแก้ไข หรือเปลี่ยนดอกไม้ให้ใหม่

2. หากผู้จัดส่งทำการจัดส่งสินค้าผิดพลาดหรือจัดส่งถึงที่หมายล่าช้าเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทางร้านยินดีชดเชยให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

3. หากกระเช้าผลไม้ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นมีปัญหาเรื่องผลไม้เน่าเสีย ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งหรือทางร้านให้ทราบภายในวันที่จัดส่ง โดยทางร้านยินดีรับผิดชอบด้วยการจัดส่งกระเช้าผลไม้ใบใหม่ให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง

4. ในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับความผิดใด ๆ ของทางร้าน ทางร้านจะทำการหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน 15% ของยอดโอนชำระ

ร้าน Fruit N Flora ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสมนะคะ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่  เบอร์โทร

     
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้